Spotkanie dwudzieste pierwsze
 
– o przerwach miedzy ćwiczeniami
– o śpiewaniu znanych piosenek, pieśni
– o motywowaniu, które utwierdza, że starania przynoszą efekt
 
ćwiczenia przygotowały: Joanna Sterna, Olga Trochimiuk, II rok II stopień, filologia polska z logopedią UPH w Siedlcach