Spotkanie dwudzieste
 
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
– o cichym, spokojnym miejscu do ćwiczeń
– o stałej porze dnia
– o regularności ćwiczeń Pamiętajmy również, że podtrzymanie jak najdłużej zdolności procesów poznawczych i komunikacyjnych jest najważniejszym czynnikiem w walce z chorobą Alzheimera.
 
ćwiczenia przygotowały: Joanna Sterna, Olga Trochimiuk, II rok II stopień, filologia polska z logopedią UPH w Siedlcach