Spotkanie osiemnaste
  
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
– o pytaniach, które powinny zawierać zaimki pytające: kto, co, ile, gdzie
– o naturalnej gestykulacji, mimice
– o przerwach między ćwiczeniami
 
ćwiczenia przygotowały: Joanna Sterna, Olga Trochimiuk, II rok II stopień, filologia polska z logopedią UPH w Siedlcach