Konferencja u Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowni Państwo,

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, Alzheimer Polska oraz Fundacji Stabilo mam przyjemność zaprosić na konferencję:

„Jak epidemia wpłynęła na sytuację osób żyjących z chorobą Alzheimera,

dobre praktyki i wnioski na przyszłość”

3 września 2020 r. (czwartek) w godzinach 13.00 – 15.00.

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wejść na link: https://us02web.zoom.us/j/86951257163

Konferencję można też śledzić na FB: https://www.facebook.com/events/935401973629392/

Dotychczas nasze wrześniowe konferencje charakteryzowały się tym, że w różnych miejscach Polski były organizowane spotkania lokalne połączone online z konferencją w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zapraszano na nie lokalne władze, instytucje publiczne, liderów organizacji społecznych, opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera, osoby chorujące, terapeutów. Spotkania te były okazją do zauważenia problemów i potrzeb rodzin dotkniętych chorobą Alzheimera oraz do rozmów na ten temat w kontekście lokalnym. (Nagrania z konferencji są dostępne na stronie rzecznika praw obywatelskich w zakładce choroba Alzheimera.)

Dziękujemy

Otrzymaliśmy z Fundacji Biedronki Biedronka wsparcie w postaci środków ochronnych, higienicznych i dezynfekujących.
Serdecznie dziękujemy za dobre dopasowanie wsparcia do potrzeb jakie mają mieszkańcy DPS.

Dziekujemy

Pragniemy podzielić się dobrą wiadomością otrzymaliśmy – darowiznę z Fundacji Agora

Darowizna w całości pochodzi ze środków otrzymanych przez Fundację Agora w ramach Akcji Nadzieja. Polscy pisarze niosą pomoc w czasach pandemii – tj. pochodzących ze sprzedaży książki wydanej przez wydawnictwo Wydawnictwo AGORA, zbiorowego autorstwa wybitnych polskich literatów.

Serdecznie dziękujemy
Darowiznę w całości przekażemy na doposażenie Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach.

Razem możemy więcej

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie
Razem możemy więcej – usługi wspierające dla osób z chorobą Alzheimera realizowanego w ramach zadania Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin
w obszarze działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2020.

KONTAKT: siedlce_alz@op.pl