Zaprosili nas do Kuriera Mazowieckiego

Zapraszamy do obejrzenia Kuriera Mazowieckiego
W informacjach od 12:47 minuty można obejrzeć nasz dom i posłuchać wypowiedzi p. Marii Leszczyńskiej prezesa Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera oraz p. Macieja Hapunowicza dyrektora Domu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach.
Mówili oni o trudach opieki nad chorym, ale też o tym na co wydamy przekazane przez zwycięzców Wielkiego Testu o Miłości Joannę Derengowską i Mateusza Rzeźniczak 30.000 tyś złotych.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i prosimy o udostępnianie tej wspaniałej wiadomości.

KURIER MAZOWIECKI 17.02.2020

Bieg nordic walking w Stoczku Łukowskim

W tym roku też braliśmy udział XX Ogólnopolskim Biegu ,,Grzmią Pod Stoczkiem Armaty odbywającym się w Stoczku Łukowskim dnia 15.02.2020
Jak zawsze przyjechaliśmy z medalami
Dziękujemy p. Małgosi Góral za zaszczepienie w nas pasji do nordic walkingu.

Nasze Walentynki

Miłość pochodzi od Boga, ponieważ Bóg jest miłością.
święty Leon Wielki

Dostaliśmy 30 tyś złotych

Największy dowód miłości człowieka do człowieka to okazanie serca, chorym, cierpiący, najsłabszym.
Podopieczni Stowarzyszenia dziękują za dar serca Pani Joanna Derengowska i Panu Mateuszowi Rzeźniczak za przekazanie głównej nagrody w Wielkim Teście o Miłości w TVP 1