Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego

Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w
sprawie priorytetowego traktowania europejskiej strategii dotyczącej demencji