Wyjątkowo w tym tygodniu tj. 13 stycznia 2018 r. nie będzie spotkania „Grupy Wsparcia”.

Spotkanie przeniesione na dzień 15.01.2018 do DPS w Kukawkach – spotkanie noworoczne