Występ z okazji obchodów Święta Niepodległości 11 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie. Organizatorami uroczystości było Muzeum Regionalne w Siedlcach oraz Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie. Nasi mieszkańcy, jak co roku, pod okiem terapeutów przygotowali program literacko-muzyczny.