Z inicjatywy Alzheimer Europe w 2006 roku powstała Deklaracja o Uczynieniu Choroby Alzheimera Priorytetem Polityki Zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Po przyjęciu jej przez Parlament Europejski w lutym 2009 stała się obowiązującym dokumentem dla rządów państw członkowskich. Podstawowym założeniem Deklaracji jest zalecenie tworzenia w krajach UE narodowych planów alzheimerowskich. Założenia Planu Alzheimerowskiego dla Polski opracowane zostały przez Koalicję Alzheimerowską. Tworzą ją Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Alzheimerowskich i Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie. Opracowanie i wdrożenie przez Rząd Polskiego Planu Alzheimerowskiego staje się najistotniejszym wyzwaniem, wobec realnego zjawiska starzenia się społeczeństwa i tym samym lawinowo rosnącej liczby osób cierpiących z powodu chorób neurodegeneracyjnych, związanych z wiekiem.