C

Zapisywanie plików cookie

Używamy plików cookies w celu poprawienia funkcjonowania tej strony.

Więcej informacji...

Nareszcie piknik integracyjny w Kukawkach

W dniu 24 czerwca 2021 roku w Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach na terenie gminy Przesmyki odbyło się kolejny piknik integracyjny.  Impreza organizowana w Kukawkach nosi nazwę Sobótkowe Spotkania 2021. Jest to święto pensjonariuszy oraz pracowników Domu Pomocy. Inicjatorem spotkania jest Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Głównym organizatorem jest dyrektor i pracownicy Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Kukawkach.

Udział w pikniku integracyjnym

W spotkaniu udział wzięło około stu osób w tym 90% to osoby z orzeczeniem niepełnosprawności. Na spotkanie przybyli mieszkańcy: Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera z Ptaszek, rodziny mieszkańców naszego DPS. A także członkowie, prowadzonej przez stowarzyszenie, Grupy Wsparcia dla opiekunów.  Jak również uczestnicy Dziennego Domu Pobytu „Kotwica” dla osób z zaburzeniami pamięci. Rodziny naszych mieszkańców jak zwykle przyjechały do swoich bliskich. Swoją obecnością zaszczycili nas: wójt gminy Przesmyki wraz z sekretarzem. W tym roku piknik odbył się jeszcze w formie pół zamkniętej. Nie zapraszaliśmy gości z ośrodków, z którymi współpracujemy, gdyż musieliśmy zachować rygor sanitarny.

Program pikniku integracyjnego

Mszę Świętą w intencji mieszkańców domu, pracowników i zgromadzonych gości odprawił ksiądz Krzysztof Jaszczuk, proboszcz z Parafii Św. Jakuba Apostoła z Przesmyk. Oprawę mszy zapewnił Zespół Wokalno-Instrumentalny. Nasi mieszkańcy wraz z terapeutkami poprowadzili modlitwę wiernych. Kierownik DPS filii w Kukawkach Pani Ewa Żurawska powitała zaproszonych gości, którzy licznie zgromadzili się na naszym Pikniku. Serdecznie podziękowała księdzu Krzysztofowi za posługę duszpasterską świadczoną przez cały rok i za odprawienie mszy świętej. Podziękowała także wszystkim pracownikom pracującym w Domu Pomocy Społecznej w Kukawkach za codzienną pracę. Nasi pracownicy mają wysokie kompetencje i świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ich serdeczność oraz troska jaką darzą podopiecznych zasługuje na uznanie. Pani Maria Leszczyńska prezes Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, które prowadzi Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią Kukawki powitała wszystkich gości i opowiedziała o trwającym projekcie Dziennego Domu Pobytu „Kotwica” dla osób z zaburzeniami pamięci w tym z chorobą alzheimera.

Dzienny Dom Pobytu “Kotwica”

Projekt ma na celu wsparcie 15 osób w początkowej fazie alzheimera, którzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 mają zorganizowany czas w Dziennym Domu Pobytu „Kotwica”. Uczestnicy i rodziny, które zgłosiły się do tego projektu otrzymują bezpłatną pomoc. Zapewniamy wsparcie psychologa, pedagoga, logopedy, rehabilitanta, pielęgniarki, terapeuty w czasie trwania projektu. Na grupie wsparcia, która jest przeznaczona dla opiekunów osób z demencją, pracownicy pomagają i uczą jak zorganizować podopiecznemu czas wolny, jak zachęcić do aktywności i jak wspierać w samodzielności.

Wykład na pikniku integracyjnym

Na pikniku integracyjnym co roku wygłaszany jest wykład na temat sytuacji osób z chorobą alzheimera w różnych ujęciach W tym roku  wykład pt. „Pierwsze symptomy chorób otępiennych” wygłosiła doktor nauk o zdrowiu Edyta Długosz. Pani doktor opowiadała o życiu z chorym na Alzheimera. Mówiła przede wszystkim o zagrożeniach wynikających z samodzielnej opieki nad osobą z demencją.

Zatrważające dane.

W Polsce z powodu otępienia i zaburzeń pamięci choruje ponad pół miliona osób. Zazwyczaj chorzy długo pozostają bez rozpoznania choroby. Co za tym idzie najbliższa rodzina nie wie co się dzieje z ich bliskim. Do tego standardem jest ukrywanie choroby przed otoczeniem najdłużej jak się da. Prawie 300 tysięcy jest dotknięta najcięższą postacią – chorobą Alzheimera. Na świecie co 3 sekundy kolejna osoba zapada na demencję (otępienie). Stowarzyszenie co roku w czerwcu organizuje piknik, który jest wkładem naszej organizacji w kampanię społeczną, mającą na celu podnoszenie społecznej świadomości o chorobie Alzheimera oraz walkę przeciwko stygmatyzacji chorych psychicznie.

Część rozrywkowa na pikniku integracyjnym

Po wystąpieniach oficjalnych przyszła kolej na część artystyczną, którą prowadził zespół Forum. Jako pierwsi na scenie wystąpili mieszkańcy naszego Domu, którzy zaśpiewali pieśni biesiadne i zachęcili wszystkich do wspólnego śpiewania. Kolejnym występem była inscenizacja muzyczna przedstawiona przez uczestników Dziennego Domu Pobytu „Kotwica”. Przy grillu, kawie, herbacie i ciastkach wszyscy odpoczywali ciesząc się piękną pogodą. Największa radość dała nam oczywiście możliwość spotkania się twarzą w twarz z naszymi znajomymi. Cieszy nas też rozpoczynające się lato. Piknik zakończyła dyskoteka, podczas której bawili się zarówno młodzi jak i starsi uczestnicy imprezy. Wśród tańczących byli również nasi podopieczni, którzy wspólnie z gośćmi bawili się w rytm muzyki.

Założenia pikniku integracyjnego

Piknik osiągnął swój zamierzony cel jakim była integracja i uświadamianie ludzi, że chorobę Alzheimera można oswoić i nie należy się jej bać. Goście mogli poznać naszych podopiecznych, porozmawiać z nimi i potańczyć. Mogli też przekonać się, że istnienie takich organizacji jak nasza i wspieranie przez nich najbardziej potrzebujących to jedna z ważniejszych misji obecnego społeczeństwa