Mieliśmy gościa w osobie p. Antoniny Mąki, która poprowadziła dla nas muzykoterapię.