Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Koronawirus a osoby starsze

Materiał opracowany został przez p. dr. Jarosława Derejczyka i p. Dagmarę Krzesińską – ekspertów z Komisji ds. Osób Starszych przy RPO.