DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA W PTASZKACH Z FILIĄ W KUKAWKACH

Dyrektor 

Maciej Hapunowicz

tel. 504 091 599

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Ewa Żurawska

tel. 500 026 970

Kierownik Działu Ekonomiczno-Administracyjnego

Sylwia Wierzejska

tel. 502 368 046

Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego

Pracownik socjalny

Renata Orłowska

tel. 504 220 068

Dom Ptaszki

Ptaszki 6 A/B 08-140 Mordy

tel. 25 631 79 39

email: dpsptaszki@op.pl

Filia Kukawki

Kukawki 25 08-109 Przesmyki

tel. 500 026 970

email: dpskukawki@op.pl