Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Wyślij wiadomość

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Władze Stowarzyszenia:

Maria Leszczyńska – Prezes Zarządu, tel. 602 394 301 
Aleksander Pęczkowski  – Z-ca Prezesa, tel. 607 246 518
Sylwia Wierzejska – Skarbnik, tel. 502 368 046
Ewa Żurawska – Sekretarz, tel. 500 026 970
Maciej Hapunowicz – Członek Zarządu, tel. 504 091 599

 

Siedziba Stowarzyszenia


siedlce_alz@op.pl

ul. Leśna 96,
08–110, Siedlce
KRS: 0000036260
REGON: 710362682
NIP: 821 16 41 272

Biuro Stowarzyszeniasiedlce_alz@op.pl

ul. Pescantina 8/72
08–110, Siedlce

 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach

Dom w Ptaszkach

dpsptaszki@op.pl

Ptaszki 6 A/B
08-140, Mordy
tel. 25 631 79 39

Dom w Kukawkach

dpskukawki@op.pl

Kukawki 25
08-109, Przesmyki 
tel. 505 281 219 

Kadra

Maciej Hapunowicz – Dyrektor, tel. 504 091 599
Ewa Żurawska – Sekretarz, Dyrektor do spraw medycznych, tel. 500 026 970
Renata Orłowska – Kierownik Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego, pracownik socjalny, tel. 504 220 068
Sylwia Wierzejska –  Kierownik Działu Administracyjno-Finansowego, tel.502 368 046