Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Kontakt

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Maria Leszczyńska – Prezes Zarządu, tel. 602 394 301

Aleksander Pęczkowski  – Z-ca Prezesa, tel. 607 246 518

Sylwia Wierzejska – Skarbnik, tel. 502 368 046

Ewa Żurawska – Sekretarz, tel. 500 026 970

Maciej Hapunowicz – Członek Zarządu, tel. 504 091 599

Adres:

ul. Leśna 96

08 – 110 Siedlce

e-mail: siedlce_alz@op.pl

KRS: 0000036260

REGON: 710362682

NIP: 821 – 164 – 12 – 72

Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach

Dyrektor 

Maciej Hapunowicz

tel. 504 091 599

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Ewa Żurawska

tel. 500 026 970

Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego

Pracownik socjalny

Renata Orłowska

tel. 504 220 068

Kierownik Działu Ekonomiczno-Administracyjnego

Sylwia Wierzejska

tel. 502 368 046

Dom Ptaszki

Ptaszki 6 A/B 08-140 Mordy

tel. 25 631 79 39

email: dpsptaszki@op.pl

Filia Kukawki

Kukawki 25 08-109 Przesmyki

tel. 500 026 970

email: dpskukawki@op.pl