Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

ul. Leśna 96, 08 – 110 Siedlce

e-mail: siedlce_alz@op.pl

KRS: 0000036260

REGON: 710362682

NIP: 821-64-12-72

Prezes Zarządu

Maria Leszczyńska

tel. 602 394 301

Z-ca Prezesa

Aleksander Pęczkowski

tel. 607 246 518

Skarbnik

Sylwia Wierzejska

tel. 502 368 046

Sekretarz

Ewa Żurawska

tel. 500 026 970

Członek Zarządu

Maciej Hapunowicz

tel. 504 091 599

Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach

 

Dom w Ptaszki
Ptaszki 6 A/B 08-140 Mordy
tel. 25 631 79 39
email: dpsptaszki@op.pl

Dom w Kukawkach
Kukawki 25, 08-109 Przesmyki
tel. 505 281 219
email: dpsptaszki@op.pl

Dyrektor
Maciej Hapunowicz

tel. 504 091 599

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Ewa Żurawska

tel. 500 026 970

Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego
Pracownik socjalny

Renata Orłowska

tel. 504 220 068

Kierownik Działu Ekonomiczno-Administracyjnego
Sylwia Wierzejska

tel. 502 368 046