15 listopada 2013 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja pt. „Choroba Alzheimera – uczmy się pomagać” zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Polskim Towarzystwem Alzheimerowskim oraz Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Według ocen lekarzy z grupy Alzheimer’s Disease International, na tę chorobę cierpi na całym świecie 37 mln osób, a co roku liczba zachorowań wzrasta o 5 mln. Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. na temat prognoz demograficznych, współczesnych metod rozpoznawania choroby Alzheimera oraz organizacji opieki nad chorym w Polsce. Zaprezentowane zostały także założenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.