11 grudnia 2014 r. senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wspólnie z Koalicją „Na pomoc niesamodzielnym” po raz kolejny zorganizowały konferencję poświęconą projektowi ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.
W konferencji wzięli udział członkowie Stowarzyszenia i pracownicy DPS.

więcej nt. konferencji: http://mieczyslawaugustyn.pl/podsumowanie-konferencji-pomoc-osobom-niesamodzielnym/