To już pólmetek Workcampu w Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszakch z filią w Kukawkach.
Młodzież bardzo zintegrowała się z mieszkańcami i z pracownikami. Bariera językowa nie jest tak wielką przeszkoda jak mogłoby się wydawać.
Wolontariusze pracują i współpracują z takim samym zapałem jak na początku.