Nasza historia

Stowarzyszenie od 1999 roku prowadzi całodobowy specjalistyczny Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach. W 2010r. powstała filia w Kukawkach. Łącznie w naszych domach przebywa 50 mieszkańców. Domy są przeznaczone dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz przewlekle psychicznie chorych, przyjmują pensjonariuszy z terenu całej Polski i wpisane są do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Oba domy zapewniają specjalistyczną opiekę i cieszą się dobrą opinią. Prowadzimy terapie zajęciową, rehabilitację, terapię psychologiczną. Pensjonariusze mieszkają w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami, zapewniamy również domową kuchnię. W Domach znajdują się kaplice, a podopieczni otoczeni są opieką duszpasterską.

Stowarzyszenie dwa razy w roku organizuje dni otwarte w Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach z filią w Kukawkach. W czerwcu jest to „Spotkanie sobótkowe„ w Kukawkach, a we wrześniu spotkanie pod nazwą „Radość w Ptaszkach„ – organizowane w ramach obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimera.

Spotkania te mają na celu integrację naszych pensjonariuszy z pensjonariuszami innych domów pomocy, integrację ze społecznością lokalną, a także uświadomienie powagi choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych. Spotkania uczą jak pomagać chorym i ich opiekunom. Organizujemy mieszkańcom domów wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy do kina, teatru , a także spotkania z ciekawymi ludźmi i poznawanie nowych sposobów spędzania wolnego czasu takich jak np. Boccia. Prowadzimy również akcje informacyjne dla mieszkańców Siedlec i okolic. 26.11.2013r. Stowarzyszenie zorganizowało pokaz filmu dokumentalnego pt. “Nie zapomnij mnie” w Sali Widowiskowej “Podlasie”. Dzięki uprzejmości MOK Siedlce mieszkańcy miasta i okolic mogli obejrzeć film nieodpłatnie. W roku 2014 po długich negocjacjach z Gmina Mordy udało nam się wykupić na własność budynek w Ptaszkach, który do tej pory był wynajmowany od Gminy Mordy. Wznowiliśmy działanie powstałej w 1994r. Grupy Wsparcia.

Za swoją działalność Stowarzyszenie wyróżniono licznymi nagrodami:

1999 rok – nagrodą Starosty Siedleckiego
2001 rok – nagrodą główna OPTIMUS HOMINUM w kategorii pomoc społeczna za działalność humanitarną
2005 rok – “Aleksandrią”- nagrodą Prezydenta Miasta Siedlce za działalność w sferze pomocy społecznej
2005 rok – wyróżnienie w konkursie PRO PUBLICO BONO za działalność z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej.

Stowarzyszenie