Zachęcamy do przeczytania rozmowy z Pawłem Tyfelem – ordynatorem Oddziału Psychogeriatrycznego Ośrodka Badawczo – Naukowo – Dydaktycznego Chorób Otępiennych w Ścinawie.
Ośrodek w Ścinawie cz. 1
Ośrodek w Ścinawie cz. 2