C

Zapisywanie plików cookie

Używamy plików cookies w celu poprawienia funkcjonowania tej strony.

Więcej informacji...

Dzienny Dom Pobytu “Kotwica”

Do domu zapraszamy osoby po 60 roku życia, nieaktywne zawodowo, u których stwierdzona jest choroba otępienna, szczególnie choroba Alzheimera, w stopniu łagodnym, mieszkające na terenie miasta i powiatu Siedlce.
Opieka w domu obejmuje pięć dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku przez osiem godzin dziennie od 8:00 do 16:00.
Odpłatność 100 zł miesięcznie.

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Regulamin Dziennego Domu Pobytu “Kotwica”