Drugie spotkanie z prof. Parnowskim

Zapraszamy na drugie spotkanie z prof. Tadeuszem Parnowskim, lekarzem psychiatrą i psychogeriatrą, w czasie którego poruszymy tematykę zaburzeń pamięci ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera.


Będziemy rozmawiać o drugie fazie choroby Alzheimera, leczeniu, opiece problemach i potrzebach zgłoszonych przez uczestników.

Spotkanie odbędzie się 9 października 2021 roku (sobota), o godzinie 11:00 w siedzibie Dziennego Domu Pobytu “Kotwica”, który mieści się przy ul Sokołowskiej 161 w Siedlcach.

Profesor Tadeusz Parnowski, doktor habilitowany nauk medycznych, lekarz psychiatra i psychogeriatra, ma czterdziestoletnie doświadczenie pracy z pacjentami. Organizator i kierownik pierwszego oddziału psychogeriatrycznego i Poradni Zaburzeń Pamięci w Polsce. Założyciel i prezes Zarządu Polskiej Fundacji Alzheimerowskiej oraz członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Opieki nad osobami z chorobą Alzheimera i członek Rady Programowej Towarzystwa. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, członek Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Alzheimer Europe, International Psychogeriaric Association.
Spotkania z Profesorem Tadeuszem Parnowskim są częścią projektu „Utworzenie Dziennego Domu Pobytu” przeznaczone dla opiekunów, mają za cel podniesienie wiedzy o chorobie, możliwościach leczenia. Pozwolą na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.
Zadanie dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego