Alzheimer kwalifikowany jest jako choroba psychiczna. Z tej przyczyny traktowana jest jako choroba wstydliwa i ukrywana przez najbliższe otoczenie chorego. Takie postawy powodują, że chory późno trafia do lekarza, choroba jest zbyt późno diagnozowana, a najbliższe otoczenie nie radzi sobie z trudami opieki. Chory na Alzheimera jest izolowany, ogranicza się mu kontakty z otoczeniem.

Skutki choroby odbijają się także na opiekunach, którzy ze względu na to, iż chory wymaga całodobowej opieki, muszą pozostać w domu. Opieka nad chorym z dnia na dzień rozszerza swój zakres. Zaczyna się od przypominania o podstawowych czynnościach higienicznych, wypełnieniu dnia, zmiany rytmu dnia, a kończy karmieniem i zmianą pampersa. Opiekunowie rezygnują z pracy, z życia społecznego, całkowicie poświęcają się chorym, odczuwają przewlekły stres, zamartwiają się, zaburza się ich codzienne funkcjonowanie.
Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do opieki dla osób starszych niesamodzielnych w warunkach domowych, przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób chorych, wymiany doświadczeń, upowszechnienie wiedzy na temat chorób otępiennych oraz radzenie sobie z ich skutkami.

Zaplanowaliśmy następujące działania:

1. Objęcie mobilnymi usługami opiekuńczym i pielęgniarskimi cztery osoby starsze, niesamodzielne i niepełnosprawne z terenu powiatu siedleckiego (miasto Siedlce, gmina Siedlce, gmina Zbuczyn, gmina Przesmyki, gmina Mordy, gmina Mokobody), w miejscu ich zamieszkania przez wykwalifikowany personel.

Usługi opiekuńcze dla osób starszych chorych na otępienie to praca wymagająca dużo cierpliwości, umiejętności perswazji i doświadczenia w tej dziedzinie. Nie każda osoba ma predyspozycje, aby opiekować się chorym na otępienie. Osoby zatrudnione do projektu to pracownicy pierwszego w Polsce całodobowego ośrodka zajmującego się chorymi na
Alzheimera, Parkinsona oraz innymi otępieniami posiadający kilkuletnią praktykę w pracy z takimi pacjentami.

2. Wzmocnienie opiekunów faktycznych poprzez indywidualne rozmowy bezpośrednio oraz przez telefon.

Rozmowa ma wymiar terapeutyczny, drugi człowiek czuje się lżej ze swoimi problemami jeśli podzieli się nimi z kimś kto chce go wysłuchać. Podczas projektu opiekunowie będą mieli możliwość porozmawiania „o wszystkim i o niczym”
z wolontariuszami zarówno w miejscu zamieszkania jak
i przez telefon.

3. Współpraca z grupą samopomocową w zakresie wsparcia.

Jednym z działań realizowanego przez Stowarzyszenie projektu „Alzheimer! Jak żyć?” są spotkania grupy samopomocowej o nazwie Meeting Dem. Osoby biorące udział w nowym projekcie dołączą do istniejącej już grupy
i będą wymieniać się informacjami w zakresie opieki, dotychczasowych doświadczeń jakie niesie ze sobą choroba oraz o różnych metodach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

4. Szkolenie kadry instytucji pomocy społecznej w jednej z gmin objętych projektem.

W ramach działań edukacyjnych zrealizujemy na terenie jednej z gmin szkolenie na temat chorób otępiennych.
Do udziału w spotkaniu zaprosimy pracowników instytucji pomocy społecznej, Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy
o kontakt z biurem Stowarzyszenia drogą emailową

email: siedlce_alz@op.pl

lub osobiście: ul. Pescantina 8/72

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego: