Stowarzyszenie

 

Dom Pomocy Społecznej w Kukawkach Gmina Przesmyki istnieje od 2010r. jest filią Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach. Dom w Kukawkach ma 24 miejsca.

Funkcjonuje jako dom dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz przewlekle psychicznie chorych. Przyjmuje pensjonariuszy z terenu całej Polski. Wpisany jest do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską, terapeutyczną, rehabilitacyjną, która co dzień dba o dobre samopoczucie, o rozwój i zdrowie naszych mieszkańców.

 

tel. 505 281 219

 Social Welfare Home in Kukawki commune Przesmyki exists since 2010. It is a branch of Social Welfare Home in Ptaszki. It has got 24 places. It works as house for people, who are disordered per Alzheimer’s disease and akin dementia diseases and people, who are chronic diseased and takes inmates from whole Poland. It has been written in register of Social Welfare Homes leaded by Mazovian provincial governor. Our Home has got qualified nursing, rehabilitative and therapeutic staff, who every day takes care of good mood, progress and health of our residents.