Popularnie choroba Alzheimera zaliczana jest do chorób psychicznych. Z tej przyczyny traktowana jest jako choroba wstydliwa i ukrywana przez najbliższe otoczenie chorego. Takie postawy powodują, że chory późno trafia do lekarza, choroba jest zbyt późno diagnozowana, a najbliższe otoczenie nie radzi sobie z trudami opieki. Chory na Alzheimera jest izolowany, ogranicza się mu kontakty z otoczeniem, często nie pozwala się mu na kontakt z dziećmi. Dzieci nie rozumieją co dzieje się z  babcią czy dziadkiem, dlaczego nie są już ukochanymi wnukami. Dlatego edukację społeczeństwa na temat tej choroby postanowiliśmy  zaczynać się od najmłodszych. W ramach projektu „Dlaczego babcia nie pamięta mego imienia” zorganizujemy zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych. W czasie zajęć opowiemy dzieciom na czym polega choroba, jakie są jej objawy, jak zachowuje się człowiek dotknięty chorobą. Dlaczego zachowanie babci lub dziadka jest dziwne, dlaczego nie pamięta imion swoich wnuków, dlaczego nie może trafić do domu, dlaczego kilka razy zadaje to samo pytanie i pamięta udzielonej odpowiedzi.

  1. Wyjaśnienie dzieciom czym jest choroba Alzheimera,
  2. Uświadomienie jak trudno jest osobie chorej wykonywać najprostsze czynności,
  3. Pokazanie jak można pomóc osobie chorej i jak ta pomoc jest ważna
  4. Nauczenie szacunku do osób chorych i starszych.
  5. Uświadomienie dzieciom jak ważne jest ćwiczenie pamięci i że trzeba o nią dbać przez całe życie.

ULOTKA DO POBRANIA

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera od 1994 roku poza wspomaganiem chorych i ich opiekunów podejmuje  akcje zwiększające świadomość społeczeństwa o tej chorobie.

Choroba Alzheimera to choroba o charakterze neurodegeneracyjnym, która skutkuje stopniową utratą takich funkcji umysłowych jak pamięć, mowa, zdolność rozumienia i oceny sytuacji.

Popularnie – głównie z powodu niewiedzy – choroba zaliczana jest do chorób psychicznych. Z tej przyczyny traktowana jest jako choroba wstydliwa i ukrywana przez najbliższe otoczenie chorego. Chory na Alzheimera jest izolowany, ogranicza się mu kontakty z otoczeniem, często nie pozwala  na kontakt z dziećmi. Dzieci nie rozumieją co dzieje się z  babcią czy dziadkiem, dlaczego nie są już ukochanymi wnukami.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego pod nazwą „Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza”. W ramach tego zadania realizowany przez stowarzyszenie projekt nosi tytuł „Dlaczego babcia nie pamięta mego imienia?” i jest kierowany do najmłodszych – dzieci z klas II-IV szkół podstawowych. Zadanie realizowane będzie w szkołach podstawowych na terenie miasta Siedlce i powiatu siedleckiego.

W projekcie przewidzieliśmy 10 zajęć w 5 różnych szkołach podstawowych – dwie klasy po średnio 25 osób w klasie. Łącznie programem zostanie objęte dwieście pięćdziesięcioro dzieci.

W czasie zajęć opowiemy dzieciom na czym polega choroba, jakie są jej objawy, jak zachowuje się człowiek dotknięty chorobą. Dlaczego zachowanie babci lub dziadka jest dziwne, dlaczego nie pamięta imion swoich wnuków, dlaczego nie może trafić do domu, dlaczego kilka razy zadaje to samo pytanie i nie pamięta udzielonej odpowiedzi.  Przy pomocy odpowiednich rekwizytów dzieci będą mogły doświadczyć jak trudno wykonywać pewne czynności będąc chorym. Takie doświadczenia wyjaśnią, że babcia czy dziadek są nadal tymi samymi osobami tylko mają problemy ze zdrowiem i pamięcią. Chorzy na Alzheimera zapominają na początku pojedyncze słowa, potem frazy, trudno jest zbudować  zdanie. Myli im się znaczenie słów, zapominają nazwy przedmiotów. Nauczymy dzieci jak  mogą pomóc chorym w poruszaniu się po mieszkaniu i odnajdywaniu potrzebnych przedmiotów. Zachęcimy dzieci do wspólnego z chorym spędzania czasu wykorzystując gry logiczne ćwiczące pamięć i koncentrację.

Cel jaki zamierzamy osiągnąć to:

  1. Wyjaśnienie dzieciom czym jest choroba Alzheimera,
  2. Uświadomienie jak trudno jest osobie chorej wykonywać najprostsze czynności,
  3. Pokazanie jak można pomóc osobie chorej i jak ta pomoc jest ważna,
  4. Nauczenie szacunku do osób chorych i starszych,
  5. Uświadomienie dzieciom jak ważne jest ćwiczenie pamięci i że trzeba o nią dbać przez całe życie.

Zakładamy,  że po zajęciach dzieci będą umiały zachować  prawidłowe postawy wobec osoby chorej na zaburzenia pamięci. Rozumiejąc co dzieje się z chorym nie będą reagowały z lękiem czy agresją na dziwne zachowania chorego. Dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami. Mając wiedzę o objawach choroby będą baczniej obserwowały zachowania swoich bliskich i reagowały na nie z wrodzoną dziecięcą dociekliwością.  Wartością dodaną będzie uzmysłowienie dzieciom jak ważna jest pamięć i jak mogą ją samodzielnie ćwiczyć.

Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie 15 września – 30 października 2017r. Licząc na współpracę serdecznie dziękuję.

Z poważaniem

Maria Leszczyńska

prezes zarządu

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Rozpoczęliśmy realizację projektu, który nosi tytuł nosi tytuł „Dlaczego babcia nie pamięta mego imienia?” i jest kierowany do najmłodszych – dzieci z klas II-IV szkół podstawowych. W okresie 15 września – 30 października 2017 r. przeprowadzamy zajęcia w szkołach podstawowych na terenie miasta Siedlce i powiatu siedleckiego. Przewidujemy przeprowadzić 10 zajęć w 5 różnych szkołach podstawowych – dwie klasy po średnio 25 osób w klasie.

Łącznie programem zostanie objęte dwieście pięćdziesięcioro dzieci.

20 września rozpoczęliśmy realizację projektu pod tytułem: „Dlaczego babcia nie pamięta mego imienia?” dla dzieci z klas III w Zespole Oświatowym w Śmiarach.

Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach i wykazały się dużą aktywnością.

Bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie.

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego „Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza”

zleconego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego skierowany do dzieci klas 2-4.

zdjęcia: Maria Leszczyńska, Renata Orłowska, Sylwia Wierzejska

27 września przeprowadziliśmy zajęcia: „Dlaczego babcia nie pamięta mego imienia?” dla dzieci z klas III w Zespole Oświatowym w Mordach.

Wyzwanie było bardzo duże, bo dzieci wykazały się niezwykłą aktywnością i chęcią uzyskania wiedzy.

Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego „Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza”

zleconego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego skierowany do dzieci klas 2-4

zdjęcia: Maria Leszczyńska, Renata Orłowska, Sylwia Wierzejska, Ewa Żurawska

29 września przeprowadziliśmy zajęcia: „Dlaczego babcia nie pamięta mego imienia?” dla dzieci z klas II, III, IV w Zespole Szkół w Przesmykach.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Były skupione, uważne i z radością podejmowały postawione przed nimi wyzwania.

Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego „Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza”

zleconego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego skierowany do dzieci klas 2-4

zdjęcia: Renata Orłowska, Paweł Orłowski, Ewa Żurawska

02 października przeprowadziliśmy zajęcia: „Dlaczego babcia nie pamięta mego imienia?” dla dzieci z klas II, III, IV w Szkole Podstawowej w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Uśmiechu.

To już nasze czwarte spotkanie. Jesteśmy pełni podziwu dla zaangażowania dzieci. Ich radość, entuzjazm i niewyczerpane pokłady energii są godne pozazdroszczenia.

Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego „Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza”

zleconego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego skierowany do dzieci klas 2-4

zdjęcia: Renata Orłowska, Sylwia Wierzejska.

04 października przeprowadziliśmy zajęcia: „Dlaczego babcia nie pamięta mego imienia?” dla dzieci z klasy III w Szkole Podstawowej nr 5 w Siedlcach.

To nasze pierwsze spotkanie z uczniami tej szkoły. Dzieci były bardzo aktywne i chętne do przyswajania przedstawionej im wiedzy. Jesteśmy pełni podziwu dla operatywności i kreatywności dzieci, których przebojowość jest godna pozazdroszczenia.

Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego „Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza”

zleconego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego skierowany do dzieci klas 2-4

zdjęcia: Renata Orłowska, Sylwia Wierzejska.

10 października przeprowadziliśmy zajęcia: „Dlaczego babcia nie pamięta mego imienia?” 

dla dzieci z klasy IV w Szkole Podstawowej nr 5 w Siedlcach.

To nasze kolejne spotkanie z uczniami tej szkoły. Dzieci bardzo chętnie angażowały się w proponowane im zadania, zadawały dużo pytań i były niestrudzone w wykonywaniu poleceń.

Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego „Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza”

zleconego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego skierowany do dzieci klas 2-4

11 października przeprowadziliśmy zajęcia: „Dlaczego babcia nie pamięta mego imienia?” 

dla dzieci z klasy III w Zespole Szkół w Paprotni.

To nasze kolejne spotkanie z uczniami. Dzieci entuzjastycznie reagują na projekt, z chęcią i dużą starannością wykonują proponowane zadania. Są aktywne, pomysłowe i zainteresowane.

Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego „Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza”

zleconego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego skierowany do dzieci klas 2-4

25 października przeprowadziliśmy zajęcia: „Dlaczego babcia nie pamięta mego imienia?” 

dla dzieci z klasy II, III i IV w Zespole Szkół w Borkach Kosych.

Dzieci z dużym entuzjazmem uczestniczyły w zajęciach. Wykazały się pomysłowością i niesamowitą aktywnością.

Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego „Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza”

zleconego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego skierowany do dzieci klas 2-4

Projekt współfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w ramach realizacji zadania publicznego „Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza”.

Projekt realizowany był w okresie od 20 września do 25 października 2017 r. Do współpracy zostały zaproszone szkoły z terenu miasta Siedlce (dwie szkoły) oraz szkoły gminne z terenu powiatu siedleckiego (sześć szkół) i jedna szkoła z terenu powiatu sokołowskiego. Na zaproszenie odpowiedziało siedem szkół. Jedna z miasta Siedlce i sześć szkół gminnych. W zajęciach uczestniczyło 244 uczniów z tego w wieku 8 lat – 91 osób, w wieku 9 lat – 114 osób, w wieku 10 lat – 39 osób. Zajęciami edukacyjnymi objęto trzy klasy drugie, osiem klas trzecich i cztery klasy czwarte.

Czas trwania jednych zajęć to dwie godziny lekcyjne. Zajęcia rozpoczynaliśmy krótkim wstępem jaką organizację reprezentujemy, czym się zajmujemy i o czym będziemy w czasie zajęć rozmawiać. Następnie poznawaliśmy swoje imiona starając się je zapamiętać. Osoby prowadzące przedstawiały się i prosiły dzieci o zapamiętanie imion.

Zajęcia podzielone były na cztery etapy:

Prezentacja multimedialna na temat choroby Alzheimera, jej etapów, zmian zachodzących w mózgu człowieka, zachowań osoby chorej w kolejnych fazach choroby. Prezentacja oparta na kolorowych rysunkach, dostosowanych do wieku dzieci, przedstawiających zachowania osób chorych na Alzheimera. Tłumaczyliśmy dzieciom jakie nietypowe zachowania mogą występować u osób chorych, jak powinny na nie zareagować i jak mogą pomóc osobie chorej. W części końcowej prezentacji omówiono znaczenie zdrowego stylu życia w trzech wymiarach: odżywianie, ćwiczenie pamięci i aktywny wypoczynek.

Ćwiczenia pamięci poprzez rozwiązywanie łamigłówek, odwzorowywanie figur, kojarzenie znaków, rozwiązywanie krzyżówek. Do części ćwiczeń wykorzystywane były alkogogle. Osoba chora na Alzheimera ma problemy z polem widzenia oraz zaburzenia równowagi. Wykonywanie zadań z użyciem alkogogli pokazywało dzieciom jak trudno jest żyć osobie chorej.

Ćwiczenia z rozkładaniem tabletek do kasetek na cały tydzień według określonego schematu. Rolę tabletek pełniły najmniejsze cukierki „tiktaki”. Osoba chora ma niesprawne ręce i rozkładanie małych tabletek sprawia ogromna trudność. Dzieci zadanie wykonywały w rękawiczkach, co powodowało, że trudno było chwytać małe przedmioty.

Ćwiczenia z obciążnikami zakładanymi na ręce i nogi i poruszanie się w nich pomiędzy przeszkodami z naczyniem w ręku. Osoby chore mają ociężałe ręce i nogi. Powoduje to utrudnienie w poruszaniu się oraz wykonywaniu nawet prostych czynności. Dzięki obciążnikom dzieci mogły doświadczyć takiego utrudnienia. Zadanie polegało na przejściu pomiędzy pachołkami trzymając w rękach talerzyk z piłeczkami mając założone obciążniki na rękach i nogach. Przejścia były trzy. Pierwsze z pełnym polem widzenia, drugie z polem widzenia zaburzonym przez alkogogle jasne (dzień), trzecie w alkogoglach ciemnych (wieczór i noc).

Przy wszystkich ćwiczeniach mówiliśmy dzieciom jak mogą w takiej sytuacji pomóc osobie chorej.

Po zajęciach praktycznych dzieci wypełniały krótki quiz podsumowujący wiedzę zdobytą w czasie zajęć. Quiz składał się z dwóch części. Pierwsza: co dzieci zapamiętały o chorobie Alzheimera. Druga: sprawdzająca stopień koncentracji podczas zajęć oraz dająca możliwość podzielenia się jak dzieci spędzają wolny czas i jakie są ich ulubione zajęcia.

Część I quizu.

O jakiej chorobie była mowa w czasie zajęć? – 94 % prawidłowych odpowiedzi

Jak rozpoznać osobę chorą? – 83% dzieci umiało podać przynajmniej trzy przykłady zachowań.

Kto choruje częściej? kobiety/mężczyźni; osoby młode/osoby starsze – 83% prawidłowych odpowiedzi.

Zaznacz, który mózg jest zdrowy – 94% prawidłowych odpowiedzi.

Część II quizu.

Słuchaj uważnie i zapamiętaj jak najwięcej słów. Osoba prowadząca wymienia 5 prostych rzeczowników.

Jak mają na imię Panie prowadzące zajęcia?

72% zapamiętało trzy imiona

10% zapamiętało 2 imiona

9% zapamiętało 1 imię

9% nie wymieniło żadnego imienia

Wymień zapamiętane słowa (wymienione w punkcie 1).

24% zapamiętało 5 wyrazów

18% zapamiętało 4 wyrazy

18% zapamiętało 3 wyrazy

7% zapamiętało 2 wyrazy

3% zapamiętało 1 wyraz

10% nie wymieniło żadnego wyrazu

Moje ulubione zajęcie:

54% – zajęcia sportowe (chłopcy gra w piłkę, dziewczęta rower i rolki), gimnastyka,

22% – nauka języków, odrabianie lekcji, oglądanie programów przyrodniczych, układanie puzzli, układanie klocków lego, rozwiązywanie krzyżówek, rozwiązywanie quizów, nauka gry na instrumentach,

15% – zajęcia taneczne (dziewczynki), kino, zajęcia plastyczne, słuchanie radia, oglądanie telewizji, czytanie książek, rysowanie, śpiew,

15% – zabawa z rodzeństwem, wycieczki z rodzicami i rodzeństwem, opieka nad zwierzętami, pomaganie w domu, łowienie ryb z dziadkiem lub rodzicem,

9% – gry komputerowe, gry na telefonie.

We wszystkich zajęciach czynnie uczestniczyli wychowawcy klas. W niektórych szkołach również dyrektorzy. Dzieci były zachwycone różnorodnością ćwiczeń. Największe wrażenie zrobiły zajęcia w alkogoglach i z obciążnikami. Najtrudniejszym zadaniem było rysowanie zegara z nałożonymi alkogoglami. Wychowawcy bardzo pozytywnie ocenili niekonwencjonalny sposób przekazywania dzieciom wiedzy na temat tak trudnej do zrozumienia choroby. Dyrektorzy byli zainteresowani kontynuacją edukacji o chorobie w klasach starszych.

Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały materiały edukacyjne oparte na rysunkach wykorzystanych w prezentacji: plan lekcji, zakładkę magnetyczną do książki, długopis, folder informujący o chorobie Alzheimera w formie komiksu i pierniczki. Dyrekcji i wychowawcom przekazaliśmy podziękowanie za umożliwienie przeprowadzenia zajęć, a do biblioteki szkolnej zostały przekazane książeczki wyjaśniające w przystępny sposób chorobę Alzheimera. Książeczki powinni przeczytać również rodzice.

W naszej ocenie założony cel został osiągnięty. Przedstawiona analiza przeprowadzonego quizu sprawdzającego jest tego dowodem. Już w czasie zajęć dzieci opowiadały, że widziały podobne zachowania osób starszych, ale nie wiedziały, że to jest choroba.

Relacje z zajęć w szkołach były na bieżąco umieszczane na stronie internetowej stowarzyszenia oraz na facebooku. Otrzymywaliśmy zaproszenia do realizacji programu w szkołach w innych powiatach.

Relacja z zajęć ukazała się w „Telewizyjnym Kurierze Mazowieckim” oraz w „Radiu dla Ciebie” w dniu 10 października 2017r.

13.11.2017