Jeżeli uważasz tak jak my, że każda osoba żyjąca z demencją ma:

• Prawo do jak najszybszej diagnozy;

• Prawo do dostępu do wysokiej jakości wsparcia po diagnozie;

• Prawo do podmiotowej, skoordynowanej i jak najlepszej opieki przez cały okres choroby;

• Prawo do równego dostępu do leczenia i zabiegów terapeutycznych;

• Prawo do takiego samego traktowania, jak inne osoby będące członkami społeczności.

Poświęć nam 2 minuty swojego czasu podpisz i poprzyj Deklarację z Glasgow: KLIKNIJ TU