Maria Leszczyńska, prezes Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,
o tym, dlaczego nie ma kompleksowej pomocy osobom z Alzheimerem jednej z chorób cywilizacyjnych

http://www.rdc.pl/publikacja/jest-sprawa-zielen-miejska-choroba-alzheimera/