16 lutego 2019 r. w DPS w Ptaszkach odbył się tradycyjny Bal Karnawałowy.
W zabawie uczestniczyło około czterdziestu osób, które były poprzebierane w stroje nawiązujące do lat 20 dziewiętnastego wieku.
Było dużo ruchu, oprócz tańców uczestnicy zabawy mogli wziąć udział w konkursach.
Nasi przyjaciele z MOW Wojnów przygotowali inscenizację muzyczną, złożoną z piosenek z lat 20-tych.