ALZHEIMER! Jak żyć?

PORADNIK ALZHEIMER! JAK ŻYĆ?

Zapominasz słowa podczas rozmowy, znów nie wiesz, gdzie zostawiłeś klucze, masz problem z zaplanowaniem dnia. Tak to się zwykle zaczyna. Jeśli człowiek nie miał w rodzinie przypadków tej choroby, to niewiele o niej wie. Słyszymy czasem: „Mój ojciec wciąż sam chodzi do sklepu”. A my ostrzegamy: „To proszę uważać, bo pewnego dnia może nie wrócić”.

Alzheimer wywołuje nieporozumienia.

Żony są leniwe, mężowie zapominalscy. Dzieci mają pretensje, że ugotowały mamie gar zupy, a jej się nie chciało odgrzać. Choroba Alzheimera jest chorobą otępienną i najczęściej dotyka osoby po 65 roku życia, choć coraz liczniejsze są przypadki wcześniejszego jej uaktywnienia. Jest chorobą nieuleczalną, postępującą, która ma wyniszczający wpływ na chorego oraz zdrowie fizyczne i psychiczne osoby opiekującej się nim. Pomimo faktu, iż choroba została odkryta już w 1906 roku to wiedza o jej przebiegu i skali występowania jest nadal mała. W związku z wydłużaniem się naszego życia choroba ta dotyka coraz więcej osób. W Polsce szacuje się na blisko 500 tys. osób. Do roku 2050 liczba ta wzrośnie nawet czterokrotnie – do dwóch milionów.

Chorych z otępieniem w tym z chorobą Alzheimera z roku na rok przybywa.

Grupa ta nie jest objęta systemową opieką, a jedyne wsparcie otrzymuje od działających na terenie kraju organizacji pozarządowych, które w ich imieniu postulują o konieczności zapewnienia dostępności nowoczesnych form leczenia i opieki nad pacjentem i jego opiekunem. Alzheimer kwalifikowany jest jako choroba psychiczna. Z tej przyczyny traktowana jest jako choroba wstydliwa i ukrywana przez najbliższe otoczenie chorego. Takie postawy powodują, że chory późno trafia do lekarza, choroba jest zbyt późno diagnozowana, a najbliższe otoczenie nie radzi sobie z trudami opieki. Chory na Alzheimera jest izolowany, ogranicza się mu kontakty z otoczeniem. Skutki choroby odbijają się także na opiekunach, którzy ze względu na to, iż chory wymaga całodobowej opieki, muszą pozostać w domu. Opieka nad chorym z dnia na dzień rozszerza swój zakres. Zaczyna się od przypominania o podstawowych czynnościach higienicznych, wypełnieniu dnia, zmiany rytmu dnia, a kończy karmieniem i zmianą pampersa. Opiekunowie rezygnują z pracy, z życia społecznego, całkowicie poświęcają się chorym, odczuwają przewlekły stres, zamartwiają się, zaburza się ich codzienne funkcjonowanie.

Projekt Alzheimer! Jak żyć?

ma na celu nauczyć rodziny jak żyć z problemem choroby Alzheimera oraz zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat choroby, jej przebiegu i problemu społecznego. Będzie to trzyletnie oddziaływanie na środowisko wykluczone społecznie i stygmatyzowane z powodu choroby psychicznej.

Planujemy pięć rodzajów działań:

1. Kampania informacyjna zapobiegająca stygmatyzacji osób z zaburzeniami otępiennymi.

2. Przeszkolenie rodzin dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi otępieniami w zakresie zaspokojenia potrzeb bio-psycho-społecznych wynikających z choroby

3. Rozszerzenie dostępności dla rodzin dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi otępieniami do usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, socjalnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

4. Uruchomienie punktu konsultacyjnego,

5. Meeting Dem – grupa samopomocy.

PODSUMOWANIE PROJEKTU KOORDYNATOR

PODSUMOWANIE PROJEKTU PIELĘGNIARKA

PODSUMOWANIE PROJEKTU REHABILITANT

PODSUMOWANIE PROJEKTU ASYSTENT-OPIEKUN 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie Karty Uczestnictwa i odesłanie podpisanej na adres

email: siedlce_alz@op.pl, bądź przyniesienie osobiście do biura Stowarzyszenia, które się mieści przy ul. Pescantina 8/72

JAK CHRONIĆ SENIORA – CHOREGO
NA ALZHEIMERA PRZED ZAKAŻENIEM KORONOWIRUSEM
SARS–CoV-2

 

COVID-19 to nowa nieznana choroba dotykająca ludzi na całym globie ziemskim, w każdym zakątku świata, która może doprowadzić do ostrej niewydolności oddechowej i innych groźnych powikłań, a nawet do śmierci.

Ryzyko zarażenia koronawirusem COVID-19 rośnie wraz z wiekiem, zaś śmiertelność wśród seniorów jest znacznie wyższa, niż w pozostałych grupach wiekowych. Związane jest to przede wszystkim z osłabioną odpornością, organizm źle reaguje na infekcje, a w konsekwencji na choroby zakaźne.
Największe zagrożenie związane z SARS-CoV-2, wiąże się z szybkością jego rozprzestrzeniania się na świecie, wzrostem liczby chorych na Covid-19 oraz brakiem leku i szczepionki. Na chwilę obecną nie ma szczepionki na koronawirusa. Z informacji jaka pojawia się w mediach można się jej spodziewać najwcześniej w styczniu 2021 r. Należy wiedzieć, że wirus ten przenoszony jest drogą kropelkową, tak jak np. grypa sezonowa, może też osiadać na przedmiotach i powierzchniach. Okres wylęgania się infekcji wywołanej koronawirusem wynosi nawet 14 dni. W związku z wystąpieniem epidemii, należy stosować działania zapobiegawcze oraz działania mające na celu zatrzymanie rozprzestrzenienia się koronawirusa COVID-19.

OPIEKUNIE OD CIEBIE ZALEŻY ZDROWIE TWOJE I PODOPIECZNEGO

1. Bardzo ważne jest ograniczenie przebywania naszego chorego w miejscach publicznych do minimum. Jeśli nie musimy wychodzić z chorym to pozostawmy go w domu. Zakupy najlepiej robić samemu lub prosić o pomoc sąsiadów, którzy dostarczą nam potrzebne rzeczy pod drzwi.

2. Należy jak najczęściej myć i dezynfekować ręce, unikać dotykania oczu i ust.

3. Otoczenie naszego podopiecznego należy regularnie myć i dezynfekować. Powierzchnie dotykowe w tym klamki, biurka, stoły, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane. (środki do dezynfekcji można kupić w każdym sklepie czy na stacji benzynowej lub w Internecie)

4. Każdy z nas powinien regularnie dezynfekować, długopis telefon. Podczas spożywania posiłków telefon powinien pozostać z dala od nas, nie należy go używać, ponieważ na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje.

5. Podczas wychodzenia z domu, bardzo ważne jest utrzymanie dystansu społecznego poprzez zachowanie bezpiecznej odległość, co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę oraz obowiązkowo noszenie maseczki ochronnej na twarzy.

Opiekunie dbaj o siebie stosując zasady wymienione powyżej.
Zdrowy opiekun to zdrowy Senior!

ZASADY OPIEKI I PIELĘGNACJI PODOPIECZNEGO PODCZAS TRWANIA PANDEMII WIRUSA SARS COV-2

Opieka nad osobą chorą z otępieniem typu Alzheimerowskiego jest wyzwaniem biorąc pod uwagę obecnie panujący okres pandemii, gdzie występują ograniczenia społeczne np. wychodzenie z domu na spacer, ograniczenia odwiedzin. Jest to trudny czas dla opiekuna i podopiecznego, który nie rozumie sytuacji zagrożenia epidemicznego, jaka panuje w Polsce od kilku miesięcy. Najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa i spokój chorego, który odczuwa niepokój występujący u swojego opiekuna oraz zapewnienie odpowiedniej opieki w domu.

1. Chorzy na Alzheimera należą do osób, u których występuje niechęć do utrzymywania higieny, dlatego mycie i dezynfekcja rąk należą do czynności, gdzie musimy wykazać się nie lada sprytem, by móc ją wykonać. Należy najpierw samemu wykonać tą czynność, pokazując ją naszemu podopiecznemu i poprosić, żeby powoli i po kolei, wykonał z nami tę czynność. Praktykuje się ustalenie wspólnie z podopiecznym harmonogramu regularnego mycia rąk lub umieszczenie znaków w łazience z przypomnieniem i instrukcją.

2. Chorzy na otępienie mają często występujące choroby współistniejące (cukrzyca, nadciśnienie, astma) dlatego ważne jest jeśli podopieczny pozostaje pod opieką kilku opiekunów, aby – o ile jest to możliwe – zmniejszyć ich ilość, najlepiej do jednej lub dwóch osób stale go odwiedzających czy też z nim przebywających.

3. W miarę możliwości należy uspokoić naszego podopiecznego, ograniczyć oglądanie programów informacyjnych o epidemii. Zachować spokój i dodać otuchy choremu poprzez proste komunikaty słowne. Należy zasięgać informacji na temat epidemii koronawirusa tylko z rzetelnych, sprawdzonych źródeł.

4. Trudna sytuacja w kraju wpływa na wszystkich niekorzystnie, należy zadbać o siebie – nie wiadomo jak długo potrwa obecna sytuacja ani co jeszcze się może wydarzyć. Świadomość własnego lęku i poziomu stresu jest niezwykle ważna, ponieważ osoba z demencją może odczuć niepokój i obawy opiekuna. Spokój wewnętrzy opiekuna jest istotny, ponieważ chory nie może do końca zrozumieć kontekstu tego co się dzieje, a dzięki opanowaniu opiekuna nie odczuwa negatywnych skutków epidemii.

5. Opiekun powinien ograniczyć przebywanie w ośrodkach ochrony zdrowia, takich jak przychodnie, apteki, szpitale itp. należy korzystać z teleporad, a recepty realizować za pomocą e-recept. Należy ograniczyć przemieszczanie się komunikacją miejską (dot. autobusów, tramwajów, pociągów oraz metra).

6. Pomieszczenia, w których przebywamy powinny być wietrzone.
7. Jeśli zaobserwujemy u podopiecznego lub u siebie gorączkę, kaszel czy trudności z oddychaniem należy skontaktować się z lekarzem POZ telefonicznie lub wezwać karetkę pogotowia podając wszystkie objawy chorobowe.

JAK SENIORZY MOGĄ SPĘDZIĆ WOLNY CZAS

Czas pandemii sprawia, że chory musi większość czasu spędzać w domu. Należy znaleźć takie zajęcia, które sprawiają choremu radość. Aktywizować chorego możemy poprzez:
– taniec,
– słuchanie muzyki,
– wspólne oglądanie zdjęć rodzinnych,
– czytanie książek,
– wspólne wykonywanie codziennych czynności,
– granie w gry planszowe, karciane, zręcznościowe,
– ćwiczenia usprawniające ruchowo.
Seniorzy, którzy lubią chodzić do kościoła mogą słuchać mszy w radiu lub też oglądać online w internecie.

2019.12.14 Meeting Dem Wigilia

2019.11.23 Spotkanie z psychologiem

2019.11.20 Spotkanie w Łosicach

2019.10.26 Spotkanie z psychologiem

2019.10.12 Spotkanie z psychologiem

2019.09.14 Spotkanie z pielęgniarką

2019.05.10 Spotkanie z psychologiem

2019.04.13 Meeting Dem Spotkanie wielkanocne

2019.03.22 Spotkanie z psychologiem

2019.02.10 Meeting Dem

27 grudnia 2018 r zorganizowaliśmy dla mieszkańców miasta Sokołów Podlaski wykład na temat chorób otępiennych ze szczególnym naciskiem na chorobę Alzheimera. Na spotkaniu pojawiły się osoby zainteresowane tematyką choroby Alzheimera oraz chorób wieku podeszłego.

15 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie wigilijne uczestników projektu “Alzheimer! Jak żyć?” oraz członków Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Przy wigilijnym stole na mandolinie przygrywała kolędy i pastorałki pani Antonina Mąka.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego: