Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Alzheimer! Jak żyć?

ALZHEIMER! Jak żyć?

PORADNIK ALZHEIMER! JAK ŻYĆ?

Zapominasz słowa podczas rozmowy, znów nie wiesz, gdzie zostawiłeś klucze, masz problem z zaplanowaniem dnia. Tak to się zwykle zaczyna. Jeśli człowiek nie miał w rodzinie przypadków tej choroby, to niewiele o niej wie. Słyszymy czasem: „Mój ojciec wciąż sam chodzi do sklepu”. A my ostrzegamy: „To proszę uważać, bo pewnego dnia może nie wrócić”.

Alzheimer wywołuje nieporozumienia.

Żony są leniwe, mężowie zapominalscy. Dzieci mają pretensje, że ugotowały mamie gar zupy, a jej się nie chciało odgrzać. Choroba Alzheimera jest chorobą otępienną i najczęściej dotyka osoby po 65 roku życia, choć coraz liczniejsze są przypadki wcześniejszego jej uaktywnienia. Jest chorobą nieuleczalną, postępującą, która ma wyniszczający wpływ na chorego oraz zdrowie fizyczne i psychiczne osoby opiekującej się nim. Pomimo faktu, iż choroba została odkryta już w 1906 roku to wiedza o jej przebiegu i skali występowania jest nadal mała. W związku z wydłużaniem się naszego życia choroba ta dotyka coraz więcej osób. W Polsce szacuje się na blisko 500 tys. osób. Do roku 2050 liczba ta wzrośnie nawet czterokrotnie – do dwóch milionów.

Chorych z otępieniem w tym z chorobą Alzheimera z roku na rok przybywa.

Grupa ta nie jest objęta systemową opieką, a jedyne wsparcie otrzymuje od działających na terenie kraju organizacji pozarządowych, które w ich imieniu postulują o konieczności zapewnienia dostępności nowoczesnych form leczenia i opieki nad pacjentem i jego opiekunem. Alzheimer kwalifikowany jest jako choroba psychiczna. Z tej przyczyny traktowana jest jako choroba wstydliwa i ukrywana przez najbliższe otoczenie chorego. Takie postawy powodują, że chory późno trafia do lekarza, choroba jest zbyt późno diagnozowana, a najbliższe otoczenie nie radzi sobie z trudami opieki. Chory na Alzheimera jest izolowany, ogranicza się mu kontakty z otoczeniem. Skutki choroby odbijają się także na opiekunach, którzy ze względu na to, iż chory wymaga całodobowej opieki, muszą pozostać w domu. Opieka nad chorym z dnia na dzień rozszerza swój zakres. Zaczyna się od przypominania o podstawowych czynnościach higienicznych, wypełnieniu dnia, zmiany rytmu dnia, a kończy karmieniem i zmianą pampersa. Opiekunowie rezygnują z pracy, z życia społecznego, całkowicie poświęcają się chorym, odczuwają przewlekły stres, zamartwiają się, zaburza się ich codzienne funkcjonowanie.

Projekt Alzheimer! Jak żyć?

ma na celu nauczyć rodziny jak żyć z problemem choroby Alzheimera oraz zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat choroby, jej przebiegu i problemu społecznego. Będzie to trzyletnie oddziaływanie na środowisko wykluczone społecznie i stygmatyzowane z powodu choroby psychicznej.

Planujemy pięć rodzajów działań:

1. Kampania informacyjna zapobiegająca stygmatyzacji osób z zaburzeniami otępiennymi.

2. Przeszkolenie rodzin dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi otępieniami w zakresie zaspokojenia potrzeb bio-psycho-społecznych wynikających z choroby

3. Rozszerzenie dostępności dla rodzin dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi otępieniami do usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, socjalnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

4. Uruchomienie punktu konsultacyjnego,

5. Meeting Dem – grupa samopomocy.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie Karty Uczestnictwa i odesłanie podpisanej na adres

email: siedlce_alz@op.pl, bądź przyniesienie osobiście do biura Stowarzyszenia, które się mieści przy ul. Pescantina 8/72

2019.12.14 Meeting Dem Wigilia

2019.11.23 Spotkanie z psychologiem

2019.11.20 Spotkanie w Łosicach

2019.10.26 Spotkanie z psychologiem

2019.10.12 Spotkanie z psychologiem

2019.09.14 Spotkanie z pielęgniarką

2019.05.10 Spotkanie z psychologiem

2019.04.13 Meeting Dem Spotkanie wielkanocne

2019.03.22 Spotkanie z psychologiem

2019.02.10 Meeting Dem

27 grudnia 2018 r zorganizowaliśmy dla mieszkańców miasta Sokołów Podlaski wykład na temat chorób otępiennych ze szczególnym naciskiem na chorobę Alzheimera. Na spotkaniu pojawiły się osoby zainteresowane tematyką choroby Alzheimera oraz chorób wieku podeszłego.

15 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie wigilijne uczestników projektu “Alzheimer! Jak żyć?” oraz członków Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Przy wigilijnym stole na mandolinie przygrywała kolędy i pastorałki pani Antonina Mąka.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego: