Rysunki promujące naszą akcję

Materiały promocyjne

FOLDER INFORMACYJNY

Artykuły w prasie

Audycje w radio

Katolickie Radio Podlasie 09.09.2014r.

20 lecie SSCA

Katolickie Radio Podlasie 29.09.2014r.

Alzheimer – utajniona niepełnosprawność

Media o akcji promocyjno-informacyjnej

TV WSCHÓD
10 września 2014r. 

Kurier mazowiecki
12 września 2014r.
od 06:00 minuty