Przygotowywaliśmy woreczki do terapii sensorycznej.