We wrześniu br. mija 20 lat działalności Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera oraz 15 lat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach. W Polsce brak systemowych rozwiązań podejmujących problem opieki nad chorym na Alzheimera i wsparcia dla jego opiekun, który swoją pracę wykonuje 24 godzina na dobę.
Choroba Alzheimera, ze względu na swoją częstość występowania i rodzaj zaburzeń jakie powoduje, stanowi szczególny problem, nie tylko medyczny, ale i społeczny. Najnowsze dane opublikowane w czerwcu 2014 r. podczas spotkania państw grupy G-8 w Londynie wskazuję, że od roku 2010 liczba chorych na Alzheimera wzrosła o 17% i jest ich obecnie na świecie 44 miliony – w roku 2009 było 36 milionów.
W Polsce chorych na demencję jest 501 tysięcy w tym 300 tysięcy to choroba Alzheimera.
Chory na Alzheimera wymagający całodobowej opieki jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. W 50-80% przypadków chorymi zajmuje się współmałżonek, będący w podeszłym wieku, o niedomagającym zdrowiu, żyjący w ciągłym stresie, bez pomocy, wypalający się psychicznie.Jest to kolejna grupa osób niepełnosprawnych.
Problem chorych na Alzheimera jak dotychczas podejmują organizacje alzheimerowskie zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Alzheimerowskich.
Mając niewielkie możliwości działania zwróciły się o wsparcie do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Efektem tym działań jest Raport Rzecznika Spraw Obywatelskich “Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce” Siedleckie stowarzyszenie włączając się w akcję informowania społeczeństwa o wadze problemu, prowadzi kampanię informacyjną na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Akcja nosi tytuł “Afirmacja godności człowieka niepełnosprawnego”.
Projekt obejmuje trzy działania:

  1. akcja informacyjna w mediach, plakaty, ulotki
  2. konferencja z okazji 20-lecia działalności stowarzyszenia w dniu 12 września w Sali Widowiskowej Podlasie planowana na około 150 osób, 
  3. Dni Otwarte w Domu Pomocy w Ptaszkach z okazji 15-lecia funkcjonowania i Światowego Dnia Choroby Alzheimera. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. 

AKCJA INFORMACYJNA

 Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

logotypclaim_czerony_pl_