Jak co roku opiekujemy się naszymi małymi bliźnimi – ptaszkami,

dając im pożywienie i schronienie.