Niech cudowne Święta Bożego Narodzenia będą pełne rodzinnego ciepła i 

wielkiej miłości, niech przyniosą nadzieję, że w nadchodzącym 2018 roku uda 

się zrealizować wszelkie pragnienia, przewidzieć to, co przeszkodzi w ich 

osiągnięciu i zapobiec temu, co wydarzyć się nie musi.

Zarząd Stowarzyszenia, Pracownicy i Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej dla 

Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach

Dyrektor DPS          Prezes SSCA

Maciej Hapunowicz    Maria Leszczyńska