Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

28 czerwca odbyło się Walne Zebranie członków Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.