Grant został przeznaczony na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków
do wynagrodzeń pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej i środków
do dezynfekcji dla personelu.