Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Nim zniknie….

Szanowni Państwo

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zwraca się o pomoc w organizacji koncertu charytatywnego dla Renaty Orłowskiej pracownika Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach, którego celem jest pozyskanie funduszy na zakup wózka elektrycznego.

Pani Renata urodzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA), jest to choroba nieuleczalna i postępująca. Stopniowe zanikanie mięśni prowadzi zazwyczaj do śmierci przez uduszenie. Mimo tak obciążających okoliczności p. Renata pracuje i funkcjonuje w społeczeństwie dzięki wózkowi elektrycznemu i pomocy ludzi którzy ją otaczają. Sama niepełnosprawna pracuje na rzecz chorych, samotnych i potrzebujących wsparcia. Specyfika choroby (zanik mięśni w całym ciele i w tym w kończynach górnych) nie pozwala na korzystanie z wózka napędzanego siła mięśni rąk.  Wózek,  którym się porusza jest specjalistyczny i niestety ma już prawie 18 lat. Jest wyeksploatowany i często ulega awariom. Został zakupiony ze środków PFRON, z darowizn i zbiórek, które sama zainteresowana organizowała.

Obecnie w kraju nie ma organizacji, która wspomogłaby w zakupie takiego wózka. Nie można skorzystać z pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia ani żadnych programów pomocowych.   Żadna z działających w Polsce fundacji nie jest zainteresowana pomocą osobom dorosłym.

Jedyną drogą pozyskania funduszy na zakup wózka jest zbiórka pieniędzy.  Przyjaciółka Pani Renaty –  Agnieszka Damentko i  Siedleckie Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera oraz  Miejski Ośrodkiem Kultury w Siedlcach wraz z blogerami z grupy Blogi KOT, wspierają akcję  pozyskania funduszy na zakup wózka organizując koncert charytatywny.

Dla Renaty zagrają Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Wojnowa i Czuchowa-Pieniek, Voci Cantati, gwiazdą wieczoru będzie zespół „Cisza jak ta” wiodący zespół  będący od 12 lat na polskiej scenie piosenki poetyckiej i poezji śpiewanej. Zespół tworzy aranżacje muzyczne do wierszy poetów polskich dwudziestego wieku.

Koncert odbędzie się  10 marca 2017 roku o godz. 17.00 w sali widowiskowej „Podlasie” przy ul. Sienkiewicza 63 w Siedlcach. Bilety-cegiełki 30 zł. – będą do nabycia godzinę przed koncertem, a osoby zainteresowane rezerwacją prosimy o kontakt: 536 852 192. Ilość miejsc ograniczona.

Jeśli możecie Państwo w jakiś sposób wspomóc finansowo, organizacyjnie, promocyjne naszą inicjatywę prosimy o kontakt.

 

Serdecznie zachęcamy do przyjścia na koncert.

Dzięki udziałowi w nim wspomożecie Państwo szlachetny cel,

w zamian za to dostaniecie chwilę wytchnienia, zadumy i relaksu co w dzisiejszych zabieganych czasach jest wartością nadrzędną. 

      Z nadzieją na współpracę

            Maria Leszczyńska

                         Prezes

Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy

     Osobom z Chorobą Alzheimera

Osoby do kontaktu: email: siedlce_alz@op.pl

Maria Leszczyńska – 602 394 301, Agnieszka Damentko – 536 852 192,

Renata Orłowska – 665 121 236

Poniżej numer konta na który można wpłacać darowizny na wózek

ING BANK ŚLĄSKI 35 1050 1894 1000 0091 1636 3608 z dopiskiem “na wózek”