Z okazji Światowych Dni Młodzieży 22 lipca mieliśmy okazję gościć młodzież z Boliwii i Białorusi, którzy przed spotkaniem w Krakowie odwiedzają między innymi takie domy jak nasz. Młodzież zaprezentowała nam pieśni religijne w swoich językach, wraz z układami choreograficznymi, które próbowaliśmy naśladować. Wspólnie odśpiewaliśmy Barke, każdy w swoim języku po jednej zwrotce. Było wzruszająco, czuliśmy że duch święty jest z nami, wspiera nas i napełnia spokojem i miłością. Na zakończenie spotkania młodzież napisała dla nas na kartkach pozdrowienia i słowa, które umacniają nas w wierze i dają silę do dalszego działania. Dziękujemy za odwiedziny i Niech Bóg Was błogosławi za serce i za radość jaką swoją modlitwą i miłością wywołaliście na ustach naszych podopiecznych.