26 czerwca w biurze RPO odbyła się konferencja, której celem była prezentacja Sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich i Społecznego Alternatywnego Raportu z realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jarosław Duda – pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Jan Filip Libicki – senator RP oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Więcej o spotkaniu: TUTAJ