C

Zapisywanie plików cookie

Używamy plików cookies w celu poprawienia funkcjonowania tej strony.

Więcej informacji...

21 września to  Światowy Dzień Alzheimera.
Światowy Dzień Alzheimera zwykle zbiega się z opublikowaniem Światowego Raportu na temat Alzheimera .
W 2021 r. Alzheimer`s Disease International raport skupi się na diagnozie.
Światowy raport na temat choroby Alzheimera stanowi kompleksowe źródło globalnych informacji społeczno-ekonomicznych na temat demencji.
Każdy światowy raport o chorobie Alzheimera dotyczy innego tematu, więc poprzednie raporty pozostają ważnymi źródłami informacji o znaczeniu globalnym. Raporty zostały zlecone przez ADI wielu szanowanym międzynarodowym naukowcom, uniwersytetom i autorom.
Raport zawiera ponad 50 esejów czołowych ekspertów z całego świata i jest poparty wynikami 3 kluczowych światowych badań ankietowych, w tym: 1111 klinicystów, 2325 osób z demencją i opiekunów oraz ponad 100 krajowych stowarzyszeń zajmujących się chorobą Alzheimera i demencją.
Podczas seminarium internetowego, które wprowadza raport, odbędzie się globalny panel ekspertów, którzy omówią kluczowe wnioski i zalecenia, będzie też panel dyskusyjny.
Sesje poprowadzi dyrektor generalny ADI, Paola Barbarino, a współprzewodniczący raportu dr Serge Gauthier przedstawi kluczowe odkrycia.
Sesja obejmie zmieniające się oblicze diagnozy; perspektywa osób żyjących z demencją i opiekunów; rozwój oceny poznawczej; rola skanerów, płynu mózgowo-rdzeniowego i biomarkerów, rzucająca światło na diagnozę potwierdzającą w świetle potencjalnych metod leczenia; najlepsze praktyki i wyzwania w krajach o niskich i średnich dochodach; ujawnienie i aktualna rola klinicysty oraz spojrzenie w przyszłość.
ADI będzie gospodarzem seminarium internetowego z McGill University Research Center in Studies in Aging oraz McGill Wydziałem Medycyny i Nauk o Zdrowiu , w szczególności Wydziałem Medycyny Geriatrycznej i Programem Edukacji Demencji , wspieranym przez Biuro Technologii Edukacji i Nauczania Online w Steinberg Centrum Symulacji i Interaktywnej Nauki.
Link do rejestracji: