W tym miesiącu spotkanie grupy wsparcia odbywa się
18 kwietnia o godzinie 15.00