Pożegnanie naszej Koleżanki 

Ś.p. Alicji Sadowskiej

odbędzie się w czwartek, 26 marca 2015 roku o godzinie 11:00

na Starych Powązkach w kościele Św. Jana Boromeusza 

W dniu 18 marca zmarła Alicja Sadowska, psycholog. Wieloletnia Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, członek Zarządu Alzheimer Europe. Członek i współinicjator Polskiej Koalicji Alzheimerowskiej, lider ruchu alzheimerowskiego w Polsce, koordynator prac nad Narodowym Planem Alzheimerowskim. Zawsze gotowa do walki o godność osób chorych, doskonale przygotowana merytorycznie była „twarzą medialną” naszego ruchu. To dzięki Jej zaangażowaniu powstawały i powstają kolejne organizacje zrzeszające rodziny dotknięte problemem choroby Alzheimera. Wspaniała koleżanka, zawsze uśmiechnięta, służąca pomocą i dobrym słowem. Alicjo pozostawiłaś wiele dobra. Twoje odejście to ogromna strata dla nas.

Początek wystąpienia p. Alicji Sadowskiej na konferencji pt: „Afirmacja godności człowieka niepełnosprawnego” zorganizowanej z okazji 20 lecia Siedleckiego Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Konferencja pt. „Choroba Alzheimera – uczmy się pomagać” Data: 2013-11-15 W Biurze RPO odbyła się konferencja pt. „Choroba Alzheimera – uczmy się pomagać” zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Polskim Towarzystwem Alzheimerowskim oraz Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Według ocen lekarzy z grupy Alzheimer’s Disease International, na tę chorobę cierpi na całym świecie 37 mln osób, a co roku liczba zachorowań wzrasta o 5 mln. Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. na temat prognoz demograficznych, współczesnych metod rozpoznawania choroby Alzheimera oraz organizacji opieki nad chorym w Polsce.

Zaprezentowane zostały także założenia Narodowego Planu Alzheimerowskiego źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich