Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

12 września “Afirmacja godności człowieka niepełnosprawnego”