11 listopada w Kukawkach odbyło się pierwsze w historii istnienia Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach przedstawienie poetycko-muzyczne z okazji obchodów Dnia Niepodległości. Inicjatorką i pomysłodawczynią tego rodzaju aktywności była nasza nieoceniona Pani Prezes Maria Leszczyńska. Przedstawienie przygotowały i pilnie z mieszkańcami trenowały terapeutki: p. Hanna Kaluża, p. Katarzyna