Dzienny Dom Pobytu w dobie pandemii.

Procedurę kwalifikacji do Dziennego Domu Pobytu przeprowadzono pod koniec października.  Polegała ona na analizie kwestionariusza zgłoszeniowego, rozwiązaniu kilku testów i rozmowie z psychologiem. Na tej podstawie podjęto decyzję o zakwalifikowaniu kandydatów do uczestnictwa w zajęciach.

Badanie kwalifikacyjne

Każdemu z kandydatów podano konkretną godzinę, na którą przyszedł wraz z opiekunem, o ile go posiadał. Takie rozwiązanie pozwoliło na uniknięcie kolejki i oczekiwania pod gabinetem. Badanie przeprowadzono w miejscu, w którym będą się odbywać zajęcia. Kandydaci mieli okazję zwiedzić pomieszczenia i zapoznać się z rozkładem sal. Siedziba Dziennego Domu Pobytu została częściowo urządzona, dzięki temu naszym przyszłym uczestnikom łatwiej było wyobrazić sobie, gdzie będą przebywać. Wcześniejsze zapoznanie z otoczeniem wpłynie na zminimalizowanie stresu adaptacyjnego. Niestety nie wszyscy kandydaci przyszli na umówione spotkanie, skutkiem czego nie zamknęliśmy jeszcze procesu rekrutacji.

Dzienny Dom Pobytu w dobie pandemii.

Grant został przeznaczony na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków
do wynagrodzeń pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej i środków
do dezynfekcji dla personelu.

25 listopada o godzinie 17.00 zapraszamy na webinar, który poprowadzi psycholog dr nauk o zdrowiu Edyta Długosz.

Tematem webinaru będzie próba odpowiedzi na pytanie: Jak żyć z demencją cz. IV? Jak pomóc choremu żyć z demencją?Spotkanie jest organizowane w ramach akcji prowadzonej przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w ramach projektu “Alzheimer! Jak żyć?” Zadanie dofinansowane z środków budżetu Województwa Mazowieckiego