Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Archiwa tagu: zagraniczni wolontariusze

Workcamp 2017 – podsumowanie

To były magiczne dwa tygodnie, pełne wrażeń i pozytywnych emocji, które udzielały się wszystkim. Nasi Wolontariusze spisali się na medal, byli pomocni i zaangażowani w pracę na rzecz naszego Domu i Mieszkańców. Oprócz pracy Wolontariusze zwiedzali Podlasie i najbliższe zabytki Mazowsza. Serdecznie dziękujemy za ten czas i zapraszamy ponownie do Polski.

 

Workcamp 2017 – summary

 

It was a magical two weeks, full of impressions and positive emotions, which spreaded to everyone. Our Volunteers have done great work, they were helpful and engaged in working for our House and Residents. In addition to work, the volunteers visited Podlasie and the nearest Mazovian monuments. We sincerely thank you for this time and we invite you back to Poland.