C

Zapisywanie plików cookie

Używamy plików cookies w celu poprawienia funkcjonowania tej strony.

Więcej informacji...

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Program edukacyjny „Dlaczego babcia nie pamięta mego imienia?”

  Popularnie choroba Alzheimera zaliczana jest do chorób psychicznych. Z tej przyczyny traktowana jest jako choroba wstydliwa i ukrywana przez najbliższe otoczenie chorego. Takie postawy powodują, że chory późno trafia do lekarza, choroba jest zbyt późno diagnozowana, a najbliższe otoczenie nie radzi sobie z trudami opieki. Chory na Alzheimera jest izolowany, ogranicza się mu kontakty z otoczeniem, często nie pozwala się mu na kontakt z dziećmi. Dzieci nie rozumieją co dzieje się z  babcią czy dziadkiem, dlaczego nie są już ukochanymi wnukami. Dlatego edukację społeczeństwa na temat tej choroby postanowiliśmy  zaczynać się od najmłodszych. W ramach projektu „Dlaczego babcia nie pamięta mego imienia” zorganizujemy zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych. W czasie zajęć opowiemy dzieciom na czym polega choroba, jakie są jej objawy, jak zachowuje się człowiek dotknięty chorobą. Dlaczego zachowanie babci lub dziadka jest dziwne, dlaczego nie pamięta imion swoich wnuków, dlaczego nie może trafić do domu, dlaczego kilka razy zadaje to samo pytanie i pamięta udzielonej odpowiedzi.

  1. Wyjaśnienie dzieciom czym jest choroba Alzheimera,
  2. Uświadomienie jak trudno jest osobie chorej wykonywać najprostsze czynności,
  3. Pokazanie jak można pomóc osobie chorej i jak ta pomoc jest ważna
  4. Nauczenie szacunku do osób chorych i starszych.
  5. Uświadomienie dzieciom jak ważne jest ćwiczenie pamięci i że trzeba o nią dbać przez całe życie.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera od 1994 roku poza wspomaganiem chorych i ich opiekunów podejmuje  akcje zwiększające świadomość społeczeństwa o tej chorobie.

Choroba Alzheimera to choroba o charakterze neurodegeneracyjnym, która skutkuje stopniową utratą takich funkcji umysłowych jak pamięć, mowa, zdolność rozumienia i oceny sytuacji.

Popularnie – głównie z powodu niewiedzy – choroba zaliczana jest do chorób psychicznych. Z tej przyczyny traktowana jest jako choroba wstydliwa i ukrywana przez najbliższe otoczenie chorego. Chory na Alzheimera jest izolowany, ogranicza się mu kontakty z otoczeniem, często nie pozwala  na kontakt z dziećmi. Dzieci nie rozumieją co dzieje się z  babcią czy dziadkiem, dlaczego nie są już ukochanymi wnukami.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego pod nazwą „Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza”. W ramach tego zadania realizowany przez stowarzyszenie projekt nosi tytuł „Dlaczego babcia nie pamięta mego imienia?” i jest kierowany do najmłodszych – dzieci z klas II-IV szkół podstawowych. Zadanie realizowane będzie w szkołach podstawowych na terenie miasta Siedlce i powiatu siedleckiego.

W projekcie przewidzieliśmy 10 zajęć w 5 różnych szkołach podstawowych – dwie klasy po średnio 25 osób w klasie. Łącznie programem zostanie objęte dwieście pięćdziesięcioro dzieci.

W czasie zajęć opowiemy dzieciom na czym polega choroba, jakie są jej objawy, jak zachowuje się człowiek dotknięty chorobą. Dlaczego zachowanie babci lub dziadka jest dziwne, dlaczego nie pamięta imion swoich wnuków, dlaczego nie może trafić do domu, dlaczego kilka razy zadaje to samo pytanie i nie pamięta udzielonej odpowiedzi.  Przy pomocy odpowiednich rekwizytów dzieci będą mogły doświadczyć jak trudno wykonywać pewne czynności będąc chorym. Takie doświadczenia wyjaśnią, że babcia czy dziadek są nadal tymi samymi osobami tylko mają problemy ze zdrowiem i pamięcią. Chorzy na Alzheimera zapominają na początku pojedyncze słowa, potem frazy, trudno jest zbudować  zdanie. Myli im się znaczenie słów, zapominają nazwy przedmiotów. Nauczymy dzieci jak  mogą pomóc chorym w poruszaniu się po mieszkaniu i odnajdywaniu potrzebnych przedmiotów. Zachęcimy dzieci do wspólnego z chorym spędzania czasu wykorzystując gry logiczne ćwiczące pamięć i koncentrację.

Cel jaki zamierzamy osiągnąć to:

  1. Wyjaśnienie dzieciom czym jest choroba Alzheimera,
  2. Uświadomienie jak trudno jest osobie chorej wykonywać najprostsze czynności,
  3. Pokazanie jak można pomóc osobie chorej i jak ta pomoc jest ważna,
  4. Nauczenie szacunku do osób chorych i starszych,
  5. Uświadomienie dzieciom jak ważne jest ćwiczenie pamięci i że trzeba o nią dbać przez całe życie.

Zakładamy,  że po zajęciach dzieci będą umiały zachować  prawidłowe postawy wobec osoby chorej na zaburzenia pamięci. Rozumiejąc co dzieje się z chorym nie będą reagowały z lękiem czy agresją na dziwne zachowania chorego. Dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami. Mając wiedzę o objawach choroby będą baczniej obserwowały zachowania swoich bliskich i reagowały na nie z wrodzoną dziecięcą dociekliwością.  Wartością dodaną będzie uzmysłowienie dzieciom jak ważna jest pamięć i jak mogą ją samodzielnie ćwiczyć.

Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie 15 września – 30 października 2017r. Licząc na współpracę serdecznie dziękuję.

Z poważaniem

Maria Leszczyńska

prezes zarządu

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego

„Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza”

zleconego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego skierowany do dzieci klas 2-4 pod tytułem:

 

„Dlaczego babcia nie pamięta mego imienia?”

 

20 września przeprowadziliśmy zajęcia w klasie III Szkoły Podstawowej Zespołu Oświatowego w Śmiarach

Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie i aktywność 🙂