Piknik Integracyjny „Radość w Ptaszkach”

Travel&Tours

Zapraszamy do udziału w Pikniku Integracyjnym „Radość w Ptaszkach” z okazji obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimera 
dnia 6 września br. w DPS Ptaszki w Gminie Mordy.

Wielkie grillowanie, ciekawi ludzie, oryginalne koncerty, uciechy dla najmłodszych.  Tego nie można przegapić

Deklaracja z Glasgow

Jeżeli uważasz tak jak my, że każda osoba żyjąca z demencją ma:

• Prawo do jak najszybszej diagnozy;

• Prawo do dostępu do wysokiej jakości wsparcia po diagnozie;

• Prawo do podmiotowej, skoordynowanej i jak najlepszej opieki przez cały okres choroby;

• Prawo do równego dostępu do leczenia i zabiegów terapeutycznych;

• Prawo do takiego samego traktowania, jak inne osoby będące członkami społeczności.

Poświęć nam 2 minuty swojego czasu podpisz i poprzyj Deklarację z Glasgow: KLIKNIJ TU

Pomoc osobom z chorobą Alzheimera

Serdecznie zapraszam do wysłuchania audycji Pomoc osobom z chorobą Alzheimera: Rozmowę z Panią Prezes Marią Leszczyńską przeprowadziła Pani Agnieszka Osmólska – Ilczuk AUDYCJA KATOLICKIE RADIO PODLASIE

Tu możecie Państwo przeczytać treść wspomnianego w wywiadzie raportu: RAPORT

Link do sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie Realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji O prawach Osób Niepełnosprawnych – RAPORT

Rozwój badań mózgu. Nadzieja na lepsze zdrowie.

29.06.2015r. w Polskiej Akademii Nauk odbyła się konferencja programowa Grupy pt. Rozwój badań mózgu. Nadzieja na lepsze zdrowie. Organizatorem konferencji byli profesorowie i eksperci ds. zdrowia skupieni w stowarzyszeniu Grupa Robocza na Rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia Podczas konferencji tak znakomici eksperci, jak prof Radosław Kaźmierski, prof. Tadeusz Marek, prof. Rafał Ohme, prof. Tadeusz Parnowski oraz prof. Jerzy Wetulani mówili o mózgu i jego znaczeniu dla zdrowia, innowacyjnych metodach leczenia udarów i stwardnienia rozsianego, chorobie Alzheimera oraz wpływie mózgu na nasze codzienne zachowania. Organizatorzy konferencji przedstawili również laureatów tegorocznej edycji konkursu Innowacje dla Zdrowia. Przedstawiono także plany opracowane przez Grupę raportu pt. „Dostęp do innowacji w ochronie zdrowia w kontekście starzejącego się społeczeństwa w Polsce – analiza sytuacji i propozycje innowacyjnych rozwiązań”.

Konferencja u Rzecznika Praw Obywatelskich

26 czerwca w biurze RPO odbyła się konferencja, której celem była prezentacja Sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich i Społecznego Alternatywnego Raportu z realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jarosław Duda – pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Jan Filip Libicki – senator RP oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Więcej o spotkaniu: TUTAJ