Pielgrzymi z Boliwii, Białorusi i Polski w DPS filia Kukawki

Z okazji Światowych Dni Młodzieży 22 lipca mieliśmy okazję gościć młodzież z Boliwii i Białorusi, którzy przed spotkaniem w Krakowie odwiedzają między innymi takie domy jak nasz. Młodzież zaprezentowała nam pieśni religijne w swoich językach, wraz z układami choreograficznymi, które próbowaliśmy naśladować. Wspólnie odśpiewaliśmy Barke, każdy w swoim języku po jednej zwrotce. Było wzruszająco, czuliśmy że duch święty jest z nami, wspiera nas i napełnia spokojem i miłością. Na zakończenie spotkania młodzież napisała dla nas na kartkach pozdrowienia i słowa, które umacniają nas w wierze i dają silę do dalszego działania. Dziękujemy za odwiedziny i Niech Bóg Was błogosławi za serce i za radość jaką swoją modlitwą i miłością wywołaliście na ustach naszych podopiecznych.

sdm12
sdm11
Wolontariusze ŚDM1

Piątek z logopedą

Spotkanie dwudzieste dziewiąte
 
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
– o naturalnej gestykulacji, mimice
– o cierpliwości
– o powtórzeniu i wytłumaczeniu określonych słów, zadań
 
ćwiczenia przygotowały: Joanna Sterna, Olga Trochimiuk, II rok II stopień, filologia polska z logopedią UPH w Siedlcach
29 (1)
29 (2)
29 (3)

Workcamps w DPS dla Osób Chorych na Alzheimera.

Od 18 czerwca gościmy 3 wolontariuszki z Workcamps, które przyjechały do nas z Danii i Niemiec. Dziewczyny bardzo szybko zaaklimatyzowały się do naszych warunków i nawiązały porozumienie z naszymi Mieszkańcami. Na co dzień pracują razem z opiekunkami, praktykantką i dwójka wolontariuszy z Polski. Rano pomagają w karmieniu, sprzątaniu i organizowaniu czasu wolnego dla naszych Mieszkańców. Popołudniami zwiedzają okolice Kukawek i Ptaszek integrują sie ze społecznościa lokalną i poznają uroki Siedlec. Wolontariuszki będą u nas do 27 czerwca.

Piątek z logopedą

Spotkanie dwudzieste ósme
 
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ? 
– o spokojnym, cichym otoczeniu
– zbyt głośne utrudnia rozumienie komunikatów
– o precyzyjnym, nie za szybkim wypowiadaniu się
– o przerwach między poszczególnymi ćwiczeniami
 
ćwiczenia przygotowały: Joanna Sterna, Olga Trochimiuk, II rok II stopień, filologia polska z logopedią UPH w Siedlcach
28 (1)
28 (2)
28 (3)
28 (4)

ania1 (1)