Pomoc osobom z chorobą Alzheimera

Serdecznie zapraszam do wysłuchania audycji Pomoc osobom z chorobą Alzheimera: Rozmowę z Panią Prezes Marią Leszczyńską przeprowadziła Pani Agnieszka Osmólska – Ilczuk AUDYCJA KATOLICKIE RADIO PODLASIE

Tu możecie Państwo przeczytać treść wspomnianego w wywiadzie raportu: RAPORT

Link do sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie Realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji O prawach Osób Niepełnosprawnych – RAPORT

Rozwój badań mózgu. Nadzieja na lepsze zdrowie.

29.06.2015r. w Polskiej Akademii Nauk odbyła się konferencja programowa Grupy pt. Rozwój badań mózgu. Nadzieja na lepsze zdrowie. Organizatorem konferencji byli profesorowie i eksperci ds. zdrowia skupieni w stowarzyszeniu Grupa Robocza na Rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia Podczas konferencji tak znakomici eksperci, jak prof Radosław Kaźmierski, prof. Tadeusz Marek, prof. Rafał Ohme, prof. Tadeusz Parnowski oraz prof. Jerzy Wetulani mówili o mózgu i jego znaczeniu dla zdrowia, innowacyjnych metodach leczenia udarów i stwardnienia rozsianego, chorobie Alzheimera oraz wpływie mózgu na nasze codzienne zachowania. Organizatorzy konferencji przedstawili również laureatów tegorocznej edycji konkursu Innowacje dla Zdrowia. Przedstawiono także plany opracowane przez Grupę raportu pt. „Dostęp do innowacji w ochronie zdrowia w kontekście starzejącego się społeczeństwa w Polsce – analiza sytuacji i propozycje innowacyjnych rozwiązań”.

Uprzejmie informuję, że okresie wakacyjnym w lipcu i sierpniu nie będzie spotkań grupy wsparcia. 

11120961_91449748_n